#Belajar Binatang Air

Binatang Air

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini aku mau ngasih tau kalian binatang air dalam bahasa mandarin. Selamat Belajar!

Binatang Air

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut (Starfish) 海胆(hǎi dǎn) = Bulu-bulu Babi/Landak Laut (Sea Urchin) 海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut (Sea Anemone) 海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut (Seaweed)

海带(hǎi dài) = Semacam Rumput Laut (Kelp) 浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton 乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise) 海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

龟(guī)= Kura-kura (Turtle) 鳖(biē) = Labi-labi (Trionychidae) 鳄鱼(È yú) = Buaya (Crocodile) 恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan (Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu (Tadpole) 青蛙(qīng wā) = Katak (Frog) 蛤蟆(há má) = Kodok (Toad) 蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

Baca Juga

Nama Nama Olahraga

章鱼(zhāng yú)= Gurita (Octopus) 花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi (Squid) 墨鱼(mò yú) = Sotong (Cuttlefish) 螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

虾(xiā) = Udang (Shrimp, Prawn) 龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster (Lobster) 小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang (Crayfish) 藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut (Algae)

海参(hǎi shēn) = Ketimun Laut (Sea Cucumber) 珊瑚(shān hú) = Karang (Coral) 海牛(hǎi niú) = Lembu Laut (Sea cow) 海象(hǎi xiàng) = Walrus (Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut (Sea lion) 海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal) 海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut (Fur Seal) 獭(tǎ) = Berang-berang (Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut (Seahorse) 贝(bèi) = Kerang (Shell) 蚌(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis (Mussel) 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) = Tiram (Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur (Jellyfish) 电鳗(diàn mán) = Belut Listrik (Electric Eel) 鱼(yú) = Ikan (Fish)

Baca Juga

Tahun Baru Bahasa Mandarin