#Belajar Bahasa Mandarin Brokoli

Bahasa Mandarin Brokoli

Dajia Hao Teman-Teman Semuanya. Mari Belajar Pengucapan Bahasa Mandarin Brokoli Dan Penggunaannya Dalam Percakapan Sehari Hari.

Bahasa Mandarin Brokoli

a. Kosakata Mandarin mengenai Nama Sayur (Chinese Vocabulary about Vegetable Name)

蔬菜名称(shū cài míng chēng) = Nama sayuran (Vegetable Name)

1.大白菜(dà bái cài) = Sawi Putih Besar ( Chinese Cabbage)

2.娃娃菜(wá wá cài) = Sawi Putih Bayi ( Chinese Baby Cabbage)

3.小白菜(xiǎo bái cài) = Sawi Bok Choy (Bok Choy)

4.高丽菜(gāo lí cài) / 卷心菜(juǎn xīn cài) = Kol (Cabbage)

5.甘蓝(gān lán) = Kubis Liar (Wild Cabbage)

6.花椰菜(huā yē cài) = Bunga Kol (Cauliflower)

7.西兰花(xī lán huā) = Brokoli (Broccoli)

8.芥兰菜(jiè lán cài) = Sayur Kailan (Kale)

9.菠菜(bō cài) = Bayam (Spinach)

10.空心菜(kōng xīn cài) = Kangkung (Water Spinach)

11.地瓜叶(dì guā yè) = Daun Ubi Jalar (Sweet Potatoes Leaves)

12.小黄瓜 (xiǎo huáng guā) = Ketimun kecil (Small Cucumber)

13.黄瓜 (huáng guā) = Ketimun (Cucumber)

14.南瓜(nán guā) = Labu Kuning (Pumpkin)

15.冬瓜(dōng guā) = Labu Putih (White Gourd)

16.苦瓜(kǔ guā) = Pare (Bitter Gourd)

17.丝瓜(sī guā) = Gambas/ Oyong (Sponge Gourd)

18.佛手瓜(fó shǒu guā) = Labu Jipang (Chayote)

19.马铃薯(mǎ líng shǔ) = Kentang (Potato)

20.甜菜(tián cài) = bit (beet)

21.蕃薯(fān shǔ) /地瓜(dì guā) = Ubi Jalar (Sweet Potato)

22.红蕃薯(hóng fān shǔ) = Ubi Jalar Merah (Red Sweet Potato)

23.木薯(mù shǔ) = Singkong (Cassava)

24.芋头(yù tou) = Talas/ Keladi (Taro)

25.山药(shān yào) = Ubi Cina (Chinese Yam)

26.凉薯(liáng shǔ) = Bengkoang ( Jicama / Yam Bean)

27.红萝卜(hóng luó bo) = Wortel (Carrot)

28.白罗卜(bái luō bo) = Lobak Putih (White Radish)

29.牛蒡(niú bàng) = Semacam Umbi-umbian (Greater burdock)

30.豆芽菜(dòu yá cài) = Toge (Bean Sprouts)

Baca Juga

Ucapan Sempro

31.九层搭(jiǔ céng dā) = Kemangi (Basil)

32.香菜(xiāng cài) = Peterseli Cina (Chinese parsley)

33.洋葱(yáng cōng) = Bawang merah (Onion)

34.蒜头(suàn tóu) = Bawang Putih ( Garlic)

35.大葱(dà cōng) = Daun Bawang (Scallion)

36.竹笋(zhú sǔn) = Rebung (Bamboo Shoots)

37.芦笋(lú sǔn) = Asparagus (Asparagus)

38.番茄(fān qié) /西红柿(xī hóng shì) = Tomat (Tomato)

39.茄子(qié zi) = Terong (Eggplants)

40.玉米(yù mǐ) = Jagung (Corn)

41.玉米笋(yù mǐ sǔn) = Jagung Muda (Baby Corn)

42.四季豆(sì jì dòu)= Buncis (Green Bean)

43.碗豆(wǎn dòu) = Kacang Polong (Pea)

44.荷兰豆(hé lán dòu) = Kacang Kapri (Snow Pea)

45.秋癸(qiū guǐ) = Kacang Okra (Okra)

46.菜豆(cài dòu) /长豆(zhǎng dòu) = Kacang Panjang (Yardlong bean)

47.韭菜 (jiǔ cài) = Lokio (Chinese Leek)

48.韭菜花 (jiǔ cài huā) = Sayur Bunga Lokio (Chives)

49.西芹(xī qín) = Seledri (Celery)

50.生菜(shēng cài) = Selada (Lettuce)

51.辣椒(là jiāo) = Cabai (Chili)

52.灯笼椒(dēng lóng jiāo) = Paprika

53.青椒(qīng jiāo) = Paprika Hijau (Green Pepper)

54.臭豆(chòu dòu) = Petai (Stinky Bean) 55.大臭豆(dà chòu dòu) = Jengkol

b. Diskusi (Conversation)

妈妈,你要去哪里? mā mā, nǐ yào qù nǎlǐ Jack: Mom, where are you going? Jack: Ibu, kamu ingin ke mana?

我正要去买菜做晚饭。 Wǒ zhèng yào qù mǎi cài zuò wǎnfàn Mom: I am going to buy some vegetables to cook for dinner. Ibu: saya ingin beli sayur untuk diolah buat makan malam

太好了,我想和你一起去 tài hǎole, wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ qù Jack: Good. I wanna go with you. Jack: baguslah, saya ingin pergi bersamamu

那我们出发吧! nà wǒ men chū fā ba! Mom: Let’s go! Ibu : Ayo kita pergi!

呃,这是卷心菜吗? e, zhè shì juǎn xīn cài ma? Jack: Er, is this cabbage? Jack : eeh… apa ini kol?

卷心菜?孩子,这是菠菜。 juǎnxīncài? Háizi, zhè shì bōcài. Mom : Cabbage? honey, it’s spinach. Ibu : Kol? Anakku, ini bayam.

哦,我知道了,原来这就是大力水手最喜欢的食物呀! Ó, wǒ zhīdàole, yuánlái zhè jiùshì dàlì shuǐshǒu zuì xǐhuān de shíwù ya! Jack: Yeah, I know, this is Popeye’s favourite food. Jack: Oh, saya mengetahui. Rupanya ini ialah makanan kegemaran Popeye.

我们走吧。 wǒmen zǒu ba Mom: There we go. Ibu: Ayo kita jalan.

妈妈,来这边。我认识这个,是胡萝卜,对吗? māmā, lái zhè biān wǒ rènshì zhège, shì húluóbo, duì ma? Jack: Mom, come here. I know this, it is carrot, am I right? Jack: Ibu, kesini. saya mengetahui ini, ini ialah wortel, benar kan?

答对了!外面天已经黑了,我们快点吧。 Dáduìle! Wàimiàn tiān yǐjīng hēile, wǒmen kuài diǎn ba Mom: Bingo! It’s dark outside, Let’s hurry up. Ibu: tebakan yang betul! Di luar telah gelap, ayo kita cepat sedikit.

Baca Juga

Nama Olahraga