#Belajar Binatang Laut

Binatang Laut

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan belajar nama binatang laut dalam bahasa mandarin. Selamat Belajar!

Binatang Laut

Berikut adalah bahasa mandarin nama-nama hewan laut termasuk kepiting:

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut(Starfish) 海胆(hǎi dǎn) = Bulu-bulu Babi/Landak Laut(Sea Urchin)

海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut(Sea Anemone) 海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut(Seaweed)

海带(hǎi dài) = Semacam Rumput Laut(Kelp) 浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton

乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise) 海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

龟(guī)= Kura-kura(Turtle) 鳖(biē) = Labi-labi (Trionychidae)

鳄鱼(È yú) = Buaya(Crocodile) 恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan(Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu(Tadpole) 青蛙(qīng wā) = Katak (Frog)

蛤蟆(há má) = Kodok (Toad) 蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

Baca Juga

Mensetting Keyboard Mandarin

章鱼(zhāng yú)= Gurita(Octopus) 花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi(Squid)

墨鱼(mò yú) = Sotong(Cuttlefish) 螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

虾(xiā) = Udang(Shrimp, Prawn) 龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster(Lobster)

小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang(Crayfish) 藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut(Algae)

海参(hǎi shēn) = Ketimun Laut(Sea Cucumber) 珊瑚(shān hú) = Karang(Coral)

海牛(hǎi niú) = Lembu Laut(Sea cow) 海象(hǎi xiàng) = Walrus(Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut(Sea lion) 海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal)

海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut(Fur Seal) 獭(tǎ) = Berang-berang(Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut(Seahorse) 贝(bèi) = Kerang(Shell)

蚌(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis(Mussel) 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) = Tiram(Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur(Jellyfish) 电鳗(diàn mán) = Belut Listrik(Electric Eel)

鱼(yú) = Ikan(Fish)

Baca Juga

Nama Nama Permen