#Belajar New Year Eve Artinya

Nama Nama Zodiak

Belajar New Year Eve Artinya Serta Cara Pengucapannya Dalam Bahasa Mandarin Dan Mengaplikasikannya Di Kehidupan Sehari Hari.

New Year Eve Mandarin

a.Kosakata Mandarin mengenai Tahun Baru

烟火(yān huǒ)= Kembang api (Fireworks) 倒数(dǎo shù) = Hitung mundur (Count down)

时代广场 (shí dài guǎng chǎng) = Times Square (Times Square) 元旦(yuán dàn) = Hari pertama tahun baru (New year’s day)

新年愿望 (xīn nián yuàn wàng) = Resolusi tahun baru (New year’s resolution) 派对(pài duì)= Acara pesta (Party)

午夜 (wǔ yè) = Larut malam (Midnight) 敬酒 (jìng jiǔ) = Bersulang (Toast)

跨年晚会(kuà nián wǎn huì) = Acara pesta malam tahun baru (New Year’s Eve party) 新年(xīn nián) = Tahun baru (New Year)

吹喇叭(chuī lǎ bā) = Tiup terompet (Blow the trumpet) 鞭炮(biān páo) = Mercon (Firecrackers)

Untuk rekan-rekan Alien Mandarin yang ingin pelajari kosakata mengenai Natal silakan baca di sini (Kosakata Mandarin mengenai Tahun Baru )

Baca Juga

Biodata Diri

b. Beberapa hal yang dapat kamu kerjakan pada malam penggantian tahun

1.參加跨年活動 (cān jiā kuà nián huó dòng) attend New Year’s Eve celebrations ikuti acara malam penggantian tahun baru

2. 看煙火 (kàn yān huǒ) Watch the fireworks Menyaksikan acara pesta kembang api

3. 听演唱会 (tīng yǎn chàng huì) Go to a concert Pergi menyaksikan konser

4. 听现场音乐 (tīng xiàn cháng yīn yuè) listen to live music dengarkan musik tayangan live

5. 跳舞跳通霄 (tiào wǔ tiào tōng xiāo) dance the night away menari semalaman

6. 參加派對 (cān jiā pài duì) Go to a party Pergi pesta

7. 到国外旅行 (dào guó wài lǚ xíng) Travel abroad Berekreasi ke luar negeri

8. 吃一顿精致自助餐晚餐 (chī yī dùn jīng zhì zì zhù cān wǎn cān) have a gourmet buffet dinner pergi makan malam buffet yang spesial

c. Kalimat bermanfaat (useful Sentences)

明天就是元旦了。(míng tiān jiù shì yuán dàn le) Tomorrow’s New Year’s Day! Esok ialah hari pertama tahun baru

元旦是银行假日。(yuán dàn shì yín xíng jiǎ rì 。 ) New year’s day is a bank holiday.

hari pertama tahun baru ialah hari liburan bank

今年的元旦是星期二(jīn nián de yuán dàn shì xīng qī èr) New Year’s Day falls on a Tuesday this year.

tahun baru tahun ini jatuh pada hari selasa

多么晴朗的元旦啊! (duō me qíng lǎng dí yuán dàn ā !) What a fine new year’s day it be!

Tahun baru yang demikian ceria!

圣诞节与元旦之间相距一周。(shèng dàn jié yǔ yuán dàn zhī jiān xiāng jù yī zhōu ) A week intervenes between Christmas and New Year ‘s Day.

Baca Juga

Urutan Shio

Hari Natal dan Tahun baru cuma berlalu satu minggu

去看看元旦日出吧。(qù kàn kàn yuán dàn rì chū bā ) Well, I think I’ll go see the first sunrise of the year. Mari pergi menyaksikan matahari keluar pertama di tahun baru

元旦是一个亲属团聚的日子。 (yuán dàn shì yī gè qīn shǔ tuán jù de rì zǐ ) New Year’s Day is a day for famili reunion. Tahun baru ialah hari berkumpulnya sanak keluarga. 元旦那天他们都感到宿醉头痛。(yuán dàn nà tiān tā mén dū gǎn dào sù zuì tóu tòng ) On New Year’s Day they were all hung over. Di hari tahun baru, mereka rasakan sakit di kepala dan mual (karena kebanyakan minum bir)

d.Doa Tahun Baru (New Year Wishes)

祝大家新年快乐 (zhù dà jiā xīn nián kuài lè ) wish everybody bahagia new year selamat tahun baru semua

心想事成(xīn xiǎng shì chéng) wish your dream comes true mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataaan

一帆风顺(yī fān fēng shùn) everything will going well semua berjalan mulus

one’s again, 新年快乐!!(xīn nián kuài lè )

Bahagia New Year!! Hope all of us will be a better individu in this new year