fbpx

#Belajar Nama Hewan

Nama Hewan

Dajia Hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kalian tau gak sih nama-nama hewan dalam bahasa mandarin? jika belum kita belajar bareng yuk!

Nama Hewan

Angsa (Goose) = 鹅 (É) Anjing (Dog) = 狗 (gǒu) Antilop (Antelope)= 羚羊 (líng yáng) Aphid / Kutu Daun (Aphid) = 蚜虫 (yá chóng)

Arwana (Asian Arowana) = 龙鱼 (lóng yú) Ayam (Chicken) = 鸡 (jī) Ayam Kalkun (Turkey) = 火鸡(huǒ jī) Ayam Kate (Bantam) = 矮脚鸡 (ǎi jiǎo jī)

Babi (Pig) = 猪 (zhū) Badak (Rhinoceros) = 犀牛 (xī niú) Bajing / Tupai (Squirell) = 松鼠 (sōng shǔ) Bangau (Stork) = 鹳 (guàn)

Bangsat/Kutu Busuk: 婊子Biǎo zi Banteng(Bull) = 野牛(yě niú) Bebek (Duck)= 鸭(yā) Bekicot (Escargot) = 法国蜗牛(fà guó wō niú)

Belalang (Grasshopper) =草蜢 (cǎo měng) Belatung (Maggot) :蛆(qū) Belibis (Whistling Duck)= 树鸭(shù yā) Belut (Eel) = 鳗鱼(mán yú)

Beo (Parrot) = 鹦鹉(yīng wǔ) Berang-Berang (Otter) =獭(tǎ) Beruang (Bear) = 熊 (xióng) Beruk (Monkey) = 猴(hóu)

Biawak (Monitor Lizard) = 巨蜥 (jù xī) /四脚蛇(sì jiǎo shé) Bintang laut (Starfish) = 海星(hǎi xīng) Biri-Biri (Sheep) = 绵羊 (mián yáng) Bison = 野牛(yě niú)

Buaya (Crocodile) = 鳄鱼 (È yú) Bulu babi (Sea Urchin) = 海胆(hǎi dǎn) Bunglon = 变色龙(biàn sè lóng) Burung (Bird) = 鸟(niǎo)

Cacing Tanah (Earth Worm) =蚯蚓 (qiū yǐn) Camar(Sea gull) = 海鸥(hǎi ōu) Capung (Dragonfly) = 蜻蜓 (qing ting)

Cendrawasih (Bird of Paradise) = 王风鸟(wáng fēng niǎo)

Cheetah =猎豹(liè bào)

Cicak(Gecko) = 壁虎(bì hǔ) Cumicumi(Squid) =鱿鱼(yóu yú) Domba(Sheep) = 绵羊 (mián yáng)

Elang (Eagle) =鹰(yīng) Gabus (Snakehead Fish) = 乌鳢(wū lǐ) Gagak (Crow) = 乌鸦 (wū yā) Gajah (Elephant) = 象 (xiàng)

Gorila(Gorilla) = 大猩猩(dà xīng xīng)

Gurami(Giant Gourami) = 大丝足鲈(dà sī zú lú)

Gurita(Octopus) = 章鱼(zhāng yú) Hamster = 仓鼠(cāng shǔ)

Harimau(Tiger) = 虎 (hǔ) Hyena = 鬣狗(liè gǒu) Hiu(Shark) = 鲨鱼 (shā yú) Ikan(Fish) =鱼(yú) Untuk

Itik (Duck)= 鸭(yā) Jangkrik (Cricket)= 蟋蟀(xī shuài) Jerapah (Giraffe) = 长颈鹿 (cháng jǐng lù) Kadal (Lizard) = 蜥蜴(xī yì)

Kakaktua (Cockatoo) =凤头鹦鹉(fèng tóu yīng wǔ)

Kaki Seribu (Millipede) = 千足虫(qiān zú chóng)

Kalajengking (Scorpion) = 蝎子(xiē zi) Kalkun (Turkey) =火鸡(huǒ jī)

Kalong (Flying Foxes) =狐蝠(hú fú) Kambing(Goat) = 羊(yáng) Kampret (Microbat) =小蝙蝠(xiǎo biān fú) Kangguru (Kangaroo) =袋鼠(dài shǔ)

Kapibara (Capybara) =水豚(shuǐ tún) Kasuari(Cassowary) = 鹤鸵(hè tuó) Katak(Frog)= 青蛙(qīng wā)

Kerbau (Buffalo) =水牛(shuǐ niú)

Kecebong(Tadpole) = 蝌蚪(kē dǒu) Kecoa (Cockroach) =蟑螂(zhāng láng)

Kelabang (Centipede) = 蜈蚣(wú gōng) Keledai (Donkey) =驴子(lǘ zi)

Kelelawar (Bat) =蝙蝠(biān fú)

Kelinci (Rabbit) =兔子(tù zǐ) Kelinci Hutan (Hare) =野兔(yě tù) Kenari(Atlantic Canary) = 金丝雀(jīn sī què)

Kepiting(Crab) = 螃蟹(páng xiè) Kera (Ape) =猿(yuán)

Kerang (Shell) =贝壳(bèi ké) Kerapu(Grouper) =石斑鱼(shí bān yú)

Kijang (Muntjac) =麂(jǐ)

Baca Juga

Pertanyaan Gombal Buat Pacar

Koala = 无尾熊(wú wěi xióng)

Kobra(Cobra) = 眼镜蛇(yǎn jìng shé)

Kodok(Toad) = 蛤蟆(há má)

 

Koi= 锦鲤(jǐn lǐ) Komodo (Komodo Dragon) =科摩多巨蜥(kē mó duō jù xī) Kucing (Cat) = 猫(māo) Kuda (Horse) =马 (mǎ)

Kuda nil(Hippo) = 河马 (hé mǎ) Kuda Poni (Pony) =矮种马(ǎi zhǒng mǎ) Kumbang (Beetle) =甲虫(jiǎ chóng) Kupu-kupu (Butterfly) =蝴蝶(hú dié)

Kura-kura (Turtle) = 乌龟(wū guī) Kutu (Louse) = 虱(shī) Laba- laba (Spider) =蜘蛛(zhī zhū)

Lalat (Fly) =苍蝇(cāng yíng)

Lalat buah (Fruit Fly) =果蝇(guǒ yíng) Landak (Porcupine) =豪猪(háo zhū)

Landak Laut(Sea Urchin) = 海胆(Hǎi dǎn)

Lebah (Bee) =蜜蜂(mìfēng)

Lele (Catfish) = 鲇鱼(nián yú) Lemur (Lemuridae) =狐猴(hú hóu)

Lintah (Leech) =蚂蟥(mǎ huáng)

Lipan (Centipede) = 蜈蚣(wú gōng)

Lipas(Cockroach) =蟑螂(zhāng láng)

Lobster= 龙虾(lóng xiā)

Lumba-lumba (Dolphin) = 海豚(hǎi tún) Lutung = 乌叶猴(wū yè hóu)

Luwak (Asian Palm Civet) = 椰子猫 (yē zi māo) Macan (Tiger) =老虎(lǎo hǔ) Macan Kumbang (Black Panther) =黑豹(hēi bào)

Macan Tutul(Leopard) = 豹(bào)

Makarel (Mackarel) = 鲭鱼(qīng yú) Maleo = 苏拉冢雉(sū lā zhǒng zhì) Marmut (Guinea Pig) =豚鼠(tún shǔ) Marmot = 旱獭(hàn tǎ)

Marmot Tanah (Ground Hog) =美洲旱獭(měi zhōu hàn tǎ) Merak(Peacock) =孔雀(kǒng què)

Merpati (Dove) =鸽(gē)

Monyet (Monkey) =猴子(hóu zi)

Mujair (Mozambique Tilapia) =莫桑比克罗非鱼(mò sāng bǐ kè luó fēi yú) Musang (Civet) =麝猫(shè māo) Ngengat (Moth) =蛾(é)

Nila (Tilapia) =罗非鱼(luó fēi yú)

Nyamuk (Mosquito) =蚊子(wén zi) Onta (Camel) =骆驼(luò tuó)

Orangutan= 红毛猩猩(hóng máo xīng xīng)

Panda = 熊猫 (xióng māo)

Patin (Pangasius) = (máng)

Paus (Whale) = 鲸鱼 (jīng yú)

Pelatuk (Woodpecker) = 啄木鸟(zhuó mù niǎo) Penyu (Tortoise) = 乌龟(wū guī)

Pesut (Irrawaddy Dolphin) =伊河豚(yī hé tún)

Pinguin (Penguin) = 企鹅(qì é)

Pipit (Estrildid finch) =梅花雀(méi huā què)

Piranha =食人鲳(shí rén chāng)

Rayap (termite) = 白蚁(bái yǐ)

Rubah (Fox) =狐狸(hú lí) Rusa (Deer) =鹿(lù) Salmon= 三文鱼(sān wén yú)

Sanca Kembang (Phytonidae) = 网纹蟒(wǎng wén mǎng) Sapi(Cow) =牛(niú)

Semut (Ant) = 蚂蚁(mǎ yǐ)

Serigala (Wolf) =狼(láng)

Siamang =合趾猿(hé zhǐ yuán) Singa(Lion) =狮子(shī zi) Siput (Snail) =蜗牛(wō niú) Sotong (Cuttlefish) = 墨鱼(mò yú)

Tarsius =眼镜猴(yǎn jìng hóu) Tapir = 貘(mò) Tarantula=狼蛛(láng zhū)

Tawon (Wasp) = 黄蜂(huáng fēng)

Tekukur(Spoted dove) = 珠颈斑鸠(zhū jǐng bān jiū)

Tenggiri (Scomberomorus) =马鲛鱼(mǎ jiāo yú)

Teri (Anchovy) = 凤尾鱼(fèng wěi yú)

Teripang / Timun Laut (Sea Cucumber) = 海参(hǎi shēn)

Tikus (Mouse) =老鼠(lǎo shǔ) Tiram (Oyster) = 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) Todak(Sword fish) =剑鱼(jiàn yú) Trenggiling (Pangolin) =穿山甲(chuān shān jiǎ)

Tuna (Tuna Fish)= 金枪鱼(jīn qiāng yú)/ 吞拿鱼(tūn ná yú

Tupai (Squirrel) =松鼠(sōng shǔ) Ubur-ubur (Jellyfish) = 母(shuǐ mǔ)

Udang (Shrimp, Prawn) = 虾(xiā)

Ular (Snake) =蛇(shé) Ular derik (Rattlesnake) =响尾蛇(xiǎng wěi shé) Ular sendok (Cobra) =眼镜蛇(yǎn jìng shé)

Ulat (Worm) =虫(chóng)

Undur-undur (Antlion) =蚁蛉(yǐ líng) Unta (Camel) =骆驼(luò tuó)

Walet (Swallow) = 燕子(yàn zi)

Zebra =斑马(bān mǎ)

Baca Juga

Jenis Jenis Musim

Yuk belajar Bahasa mandarinnya di Kampung Mandarin Beijing Institute Pare, lembaga kursus bahasa mandarin pertama di Indonesia yang mempunya camp mandarin area, serta program yang lengkap yang tersedia secara OFFLINE dan ONLINE.

OFFLINE, jalan Anyelir no 49A, Pare – Kediri.

Kelas Online-nya juga ada lho, asyik dan seru juga kok, programnya lengkap lagi.

Untuk informasi selengkapnya tentang paket belajar yang kami miliki, silahkan klik link lengkap dibawah yaa

Serta program yang lengkap tersedia online dan offline :

https://www.mandarinpare.com/link

Admin whatsapp :

0896-4989-9696 (Online)

0822-1185-9393 (Offline)

IG : @kampungmandarinbeijing

Bermanfaat?? Mari bagikan ke Sosial media mu

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *