#Belajar Nama Nama Bunga Mandarin

nama nama bunga

Dajia hao teman-teman Beijing Institute pare. Siapa sih yang tidak suka bunga? Karena saya mau memberi nama-nama bunga dalam bahasa mandarin.

Nama Nama Bunga Mandarin

 

1.Beberapa nama Bunga dengan bahasa Mandarin (Flowers Name in Chinese) 花词汇(huā cí huì)

康乃馨(kāng nǎi xīn) = Bunga Anyelir (Carnation) 蒲公英(pú gōng yīng) = Bunga Dandelion (Dandelion)

木槿(mù jǐn) = Bunga Kembang Sepatu (Hibiscus) 雏菊(chú jú) = Bunga Daisy (Daisy)

大丽花(dà lì huā) = Bunga Dahlia (Dahlia) 菊花(jú huā) = Bunga Krisan (Chrysanthemum)

茉莉花( mò lì huā) = Bunga Melati (Jasmine) 荷花(hé huā) = Bunga Teratai (Lotus )

百合花(bǎi hé huā) = Bunga Lily (Lily) 兰花(lán huā) = Bunga Anggrek (Orchid)

玫瑰花(méi guī huā) = Bunga Mawar (Rose ) 郁金香(yù jīn xiāng) = Bunga Tulip (Tulip)

熏衣草(xūn yī cǎo) = Bunga Lavender (Lavender) 向日葵(xiàng rì kuí) = Bunga Matahari (Sunflower)

宫人草(gōng rén cǎo) = Bunga Amaryllis/ Bunga Bakung (Amaryllis) 牡丹(mǔ dān) = Bunga Peony (Peony )

茶花(chá huā) = Bunga Kamelia (Camellia ) 丁香(dīng xiāng) = Bunga Lilac (Lilac)

梅花(méi huā) = Bunga Plum (Plum Blossom) 樱花(yīng huā) = Bunga Sakura (Oriental Cherry /Sakura )

Baca Juga

Lirik Forever With You

2.Diskusi (Conversation)

花商:先生,欢迎光临动力花店。您要些什么吗? huā shāng : xiān shēng , huān yíng guāng lín dòng lì huā diàn 。 nín yào xiē shen me má ? Florist: Welcome to Flower Power, sir. What can I get for you? Penjual Bunga: selamat tiba di toko bunga ‘Power’, tuan. Anda ingin membeli apa?

顾客:我想要一打长梗玫瑰。 gù kè : wǒ xiǎng yào yī dǎ cháng gěng méi guī 。 Konsumen: I’d like a dozen long-stemmed roses. Konsumen setia: saya ingin selusin mawar batang panjang

花商:需要帮您外送吗? huā shāng : xū yào bāng nín wài sòng má ? Florist: Would you like them delivered? Penjual Bunga : apa perlu dikirimkan ?

顾客:要,我想送到这个地址。 gù kè : yào , wǒ xiǎng sòng dào zhè gè dì zhǐ 。 Konsumen: Yes, I’d like them sent to this address. Konsumen setia: iya, saya ingin dikirimkan ke alamat ini.

花商:您想要写张卡片吗? huā shāng : nín xiǎng yào xiě zhāng kǎ piàn má ? Florist: Do you want to sign the card? Penjual bunga: apa anda ingin menulis sebuah kartu perkataan?

顾客:不用,可以只帮我写上”你的神秘的仰慕者”吗?我不想让她认出我的笔迹。 gù kè : bù yòng , kě yǐ zhī bāng wǒ xiě shàng ” nǐ de shén mì de yǎng mù zhě ” má ? wǒ bù xiǎng ràng tā rèn chū wǒ de bǐ jì 。 Konsumen: No, could you just write “your secret admirer” on it for me? I don’t want her to recognize my handwriting. Konsumen setia : tak perlu, dapatkah kamu menolong saya menulis “penggagum rahasiamu” di bunganya? Saya tidak mau ia mengenal tulisan tangan saya.

花商:哦……非常好,先生。今天中午花就会送出去了。 huā shāng : ó … … fēi cháng hǎo , xiān shēng 。 jīn tiān zhōng wǔ huā jiù huì sòng chū qù le 。 Florist: Ah… very well, sir. I’ll have them delivered this afternoon. Penjual bunga : Oh…. sangatlah baik, tuan. Sore ini hari bunga akan dikirim.

Bagi kamu yang ingin belajar bahasa mandarin secara intensive, Beijing Institute Pare punya pilihan program yang cukup lengkap lho, ada Offline maupun Online. KLIK DISINI Atau hubungi admin whatsapp kami di 0822-1185-9393