#Belajar Nama Nama Minuman

Nama Nama Minuman

Dajia Hao, kalian pastinya suka membeli minuman. Apalagi jika cuacanya sangat panas. Tapi, bagaimana jika memesan minuman saat di china?

Nama Nama Minuman

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, bila kalian melakukan perjalanan rekreasi atau perjalan usaha ke beberapa negara yang menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa sah. Bagaimana pesan makanan dan minumannya supaya kalian tidak kelaparan dan kehausan saat ada di Tiongkok, Taiwan,dan lain-lain. Sebaiknya kita pelajari kosakata-kosakata ini. Berikut kita akan mengulas beberapa nama minuman dengan bahasa mandarin dan pinyin. Untuk pelajari kosakata mandarin yang terkait dengan makanan silahkan baca di sini (Kosakata Mandarin mengenai Makanan)

a. 饮料 (yĭn liào) = Minuman (Beverages)

矿泉水 ( kuàng quán shuǐ) = Air Mineral (Mineral Water) 冰水(bīng shuǐ) = Air Es (Ice Water) 汽水 (qì shuǐ) = Air Soda (Soda)

可乐 ( kě lè) = Cola (Coke) 雪碧 (xuě bì) = Sprite (Sprite) 芬达 (fēn dá) =Fanta (Fanta)

热巧克力 (rè qiǎo kè lì) = Cokelat Panas (Hot Chocolate) 果汁 (guǒ zhī) = Jus Buah (Fruit juice) 橙汁 (chéng zhī) = Jus Jeruk (Orange juice)

苹果汁 (píng guǒ zhī) = Jus Apel (Apple juice) 葡萄汁 (pú táo zhī) = Jus Anggur (Grape juice) 番茄汁 (fān qié zhī) = Jus Tomat (Tomato Juice)

草莓汁 (cǎo méi zhī ) = Jus Stoberi (Strawberry Juice) 蔓越莓汁 (màn yuè méi zhī) = Jus Cranberry (Cranberry Juice) 蓝莓汁 (lán méi zhī) = Jus Blueberry (Blueberry Juice)

Baca Juga

Angka Mandarin

菠萝汁 (bō luó zhī) = Jus Nenas (Pineapple Juice) 荔枝汁 (lì zhī zhī) = Jus Laici (Lychee Juice) 芒果汁 (máng guǒ zhī) = Jus Mangga (Mango Juice)

猕猴桃汁 (mí hóu táo zhī) = Jus Kiwi (Kiwi fruit Juice) 酸梅汤 (suān méi tāng) = Jus Buah Plum (Plum juice) 桃汁 (táo zhī) = Jus Persik (Peach Juice )

木瓜汁 (mù guā zhī) = Jus Pepaya (Papaya Juice) 西瓜汁 (xī guā zhī) = Jus Semangka (Watermelon Juice) 柠檬水 (níng méng shuǐ) = Air Lemon (Lemonade)

水果宾治 (shuǐ guǒ bīn zhì) = Sop Buah (Fruit Punch) 芦荟汁 (lú huì zhī) = Jus Lidah Buaya (Aloe Juice) 玉米汁 (yù mǐ zhī) = Jus Jagung (Corn Juice)

椰子水 (yē zi shuǐ) = Air Kelapa (Coconut water) 茶(chá) = Teh (Tea) 奶茶(nǎi chá) = Teh Susu (Milk Tea)

珍珠奶茶(zhēn zhū nǎi chá) = Teh Susu Bubble/ Teh Susu Mutiara (Bubble Milk Tea) 花茶(huā chá) = Teh Bunga (Scented Tea / Flower Tea) 茉莉花茶(mò lì huā chá) = Teh Melati (Jasmine Tea)

菊花茶(jú huā chá)= Teh Krisan (Chrysanthemum Tea) 绿茶(lǜ chá) = Teh Hijau (Green Tea) 红茶(hóng chá) = Teh Hitam (Black Tea)

白茶(bái chá) = Teh Putih (White Tea) 乌龙茶(wū lóng chá) = Teh Olong (Oolong Tea) 普洱茶(pǔ ěr chá) = Teh Pu-erh (Pu-erh Tea)

咖啡(kā fēi) = Kopi (Coffee) 美式咖啡(měi shì kā fēi) = Kopi Americano (Americano) 浓缩咖啡(nóng suō kā fēi) = Kopi Espresso (Espresso)

焦糖玛奇朵(jiāo táng mǎ qí duǒ) = Karamel Macchiato (Caramel Macchiato) 卡布奇诺(kǎ bù qí nuò) = Cappuccino (Cappuccino) 摩卡咖啡(mó kǎ kā fēi) = Kopi Moka (Mocha Coffee)

拿铁咖啡(ná tiě kā fēi) = Kopi Latte (Latte) 香草拿铁(xiāng cǎo ná tiě) = Vanilla Latte (Vanilla Latte) 阿拉伯咖啡(ā lā bó kā fēi) = Kopi Arabika (Arabica Coffee )

牛奶(niú nǎi) = Susu (Milk) 酒(jiǔ) = Minuman Mengandung alkohol (Alcohol) 啤酒(pí jiǔ) = Bir (Beer)

葡萄酒(pú táo jiǔ) = Wine (Wine) 红葡萄酒(hóng pú táo jiǔ) = Anggur Merah (Red wine) 白葡萄酒 (bái pú táo jiǔ) = Anggur Putih (White wine)

白酒(bái jiǔ) = Arak Cina (Chinese spirits) 伏特加酒 (fú tè jiā jiǔ) = Vodka (Vodka) 白兰地(bái lán dì) = Brandy (Brandy)

威士忌酒(wēi shì jì jiǔ) = Whisky (Whisky) 香槟(xiāng bīn) = Champagne (Champagne) 鸡尾酒(jī wěi jiǔ) = Cocktail (Cocktail) 朗姆酒 (lǎng mǔ jiǔ) = Minuman Keras dari Tebu (Rum)

b.Kalimat bermanfaat (Useful Sentences)

你想喝什么? ( nǐ xiǎng hē shén me?) What would you like to drink? Kamu ingin minum apa?

我要喝一杯茶(wǒ yào hē yībēi chá) I want drink a cup of tea Saya ingin minum satu gelas teh

你有咖啡吗? (nǐ yǒu kā fēi ma?) Do you have coffee? Apa kamu punyai kopi?

我不想加糖 (wǒ bù xiǎng jiā táng) I don’t want to add sugar Saya tidak mau lebih gula

你能给我一些冰块吗?(nǐ néng gěi wǒ yīxiē bīng kuài ma?) Can you give me some ice cubes? Dapatkah kamu memberikan saya beberapa es batu?

Baca Juga

Stationary Artinya

#Belajar Nama Nama Minuman

Nama Nama Minuman

Dajia Hao, kalian pastinya suka membeli minuman. Apalagi jika cuacanya sangat panas. Tapi, bagaimana jika memesan minuman saat di china?

Nama Nama Minuman

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, bila kalian melakukan perjalanan rekreasi atau perjalan usaha ke beberapa negara yang menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa sah. Bagaimana pesan makanan dan minumannya supaya kalian tidak kelaparan dan kehausan saat ada di Tiongkok, Taiwan,dan lain-lain. Sebaiknya kita pelajari kosakata-kosakata ini. Berikut kita akan mengulas beberapa nama minuman dengan bahasa mandarin dan pinyin. Untuk pelajari kosakata mandarin yang terkait dengan makanan silahkan baca di sini (Kosakata Mandarin mengenai Makanan)

a. 饮料 (yĭn liào) = Minuman (Beverages)

矿泉水 ( kuàng quán shuǐ) = Air Mineral (Mineral Water) 冰水(bīng shuǐ) = Air Es (Ice Water) 汽水 (qì shuǐ) = Air Soda (Soda)

可乐 ( kě lè) = Cola (Coke) 雪碧 (xuě bì) = Sprite (Sprite) 芬达 (fēn dá) =Fanta (Fanta)

热巧克力 (rè qiǎo kè lì) = Cokelat Panas (Hot Chocolate) 果汁 (guǒ zhī) = Jus Buah (Fruit juice) 橙汁 (chéng zhī) = Jus Jeruk (Orange juice)

苹果汁 (píng guǒ zhī) = Jus Apel (Apple juice) 葡萄汁 (pú táo zhī) = Jus Anggur (Grape juice) 番茄汁 (fān qié zhī) = Jus Tomat (Tomato Juice)

草莓汁 (cǎo méi zhī ) = Jus Stoberi (Strawberry Juice) 蔓越莓汁 (màn yuè méi zhī) = Jus Cranberry (Cranberry Juice) 蓝莓汁 (lán méi zhī) = Jus Blueberry (Blueberry Juice)

Baca Juga

Angka Mandarin

菠萝汁 (bō luó zhī) = Jus Nenas (Pineapple Juice) 荔枝汁 (lì zhī zhī) = Jus Laici (Lychee Juice) 芒果汁 (máng guǒ zhī) = Jus Mangga (Mango Juice)

猕猴桃汁 (mí hóu táo zhī) = Jus Kiwi (Kiwi fruit Juice) 酸梅汤 (suān méi tāng) = Jus Buah Plum (Plum juice) 桃汁 (táo zhī) = Jus Persik (Peach Juice )

木瓜汁 (mù guā zhī) = Jus Pepaya (Papaya Juice) 西瓜汁 (xī guā zhī) = Jus Semangka (Watermelon Juice) 柠檬水 (níng méng shuǐ) = Air Lemon (Lemonade)

水果宾治 (shuǐ guǒ bīn zhì) = Sop Buah (Fruit Punch) 芦荟汁 (lú huì zhī) = Jus Lidah Buaya (Aloe Juice) 玉米汁 (yù mǐ zhī) = Jus Jagung (Corn Juice)

椰子水 (yē zi shuǐ) = Air Kelapa (Coconut water) 茶(chá) = Teh (Tea) 奶茶(nǎi chá) = Teh Susu (Milk Tea)

珍珠奶茶(zhēn zhū nǎi chá) = Teh Susu Bubble/ Teh Susu Mutiara (Bubble Milk Tea) 花茶(huā chá) = Teh Bunga (Scented Tea / Flower Tea) 茉莉花茶(mò lì huā chá) = Teh Melati (Jasmine Tea)

菊花茶(jú huā chá)= Teh Krisan (Chrysanthemum Tea) 绿茶(lǜ chá) = Teh Hijau (Green Tea) 红茶(hóng chá) = Teh Hitam (Black Tea)

白茶(bái chá) = Teh Putih (White Tea) 乌龙茶(wū lóng chá) = Teh Olong (Oolong Tea) 普洱茶(pǔ ěr chá) = Teh Pu-erh (Pu-erh Tea)

咖啡(kā fēi) = Kopi (Coffee) 美式咖啡(měi shì kā fēi) = Kopi Americano (Americano) 浓缩咖啡(nóng suō kā fēi) = Kopi Espresso (Espresso)

焦糖玛奇朵(jiāo táng mǎ qí duǒ) = Karamel Macchiato (Caramel Macchiato) 卡布奇诺(kǎ bù qí nuò) = Cappuccino (Cappuccino) 摩卡咖啡(mó kǎ kā fēi) = Kopi Moka (Mocha Coffee)

拿铁咖啡(ná tiě kā fēi) = Kopi Latte (Latte) 香草拿铁(xiāng cǎo ná tiě) = Vanilla Latte (Vanilla Latte) 阿拉伯咖啡(ā lā bó kā fēi) = Kopi Arabika (Arabica Coffee )

牛奶(niú nǎi) = Susu (Milk) 酒(jiǔ) = Minuman Mengandung alkohol (Alcohol) 啤酒(pí jiǔ) = Bir (Beer)

葡萄酒(pú táo jiǔ) = Wine (Wine) 红葡萄酒(hóng pú táo jiǔ) = Anggur Merah (Red wine) 白葡萄酒 (bái pú táo jiǔ) = Anggur Putih (White wine)

白酒(bái jiǔ) = Arak Cina (Chinese spirits) 伏特加酒 (fú tè jiā jiǔ) = Vodka (Vodka) 白兰地(bái lán dì) = Brandy (Brandy)

威士忌酒(wēi shì jì jiǔ) = Whisky (Whisky) 香槟(xiāng bīn) = Champagne (Champagne) 鸡尾酒(jī wěi jiǔ) = Cocktail (Cocktail) 朗姆酒 (lǎng mǔ jiǔ) = Minuman Keras dari Tebu (Rum)

b.Kalimat bermanfaat (Useful Sentences)

你想喝什么? ( nǐ xiǎng hē shén me?) What would you like to drink? Kamu ingin minum apa?

我要喝一杯茶(wǒ yào hē yībēi chá) I want drink a cup of tea Saya ingin minum satu gelas teh

你有咖啡吗? (nǐ yǒu kā fēi ma?) Do you have coffee? Apa kamu punyai kopi?

我不想加糖 (wǒ bù xiǎng jiā táng) I don’t want to add sugar Saya tidak mau lebih gula

你能给我一些冰块吗?(nǐ néng gěi wǒ yīxiē bīng kuài ma?) Can you give me some ice cubes? Dapatkah kamu memberikan saya beberapa es batu?

Baca Juga

Stationary Artinya