Kosa Kata Mandarin Tentang Karakter Seseorang

kosa kata mandarin tentang karakter seseorang

Ini kosa kata mandarin tentang karakter seseorang : 

个性形容词Gèxìng xíngróngcí


Untuk memulai, mari pelajari kosa kata dalam bahasa Mandarin yang dipersembahkan dari Team Beijing Insititute Pare , dari Kampung Mandarin Pare. 

Kosa kata mandarin tentang karakter positif seseorang :

Ramah                  : 友好yǒu hǎo

Tangkas               : 利索lì suǒ

Lucu                      : 风趣 Fēngqù

Humor                   : 幽默 yōu mò

Sabar                    : 耐心 Nàixīn

Setia                     : 忠诚Zhōngchéng

Jujur                     : 耿直Gěngzhí

Santai                   : 随和Suíhe

 Serius                  : 严肃 yán sù

Ramah                  : 好客 hào kè

Realistis               : 现实 xiàn shí

Anggun                : 优雅yōuyǎ

Baik Hati                : 善良shàn Liáng

Percaya Diri         : 自信zìxìn

Pemberani            : 勇敢yǒng Gǎn

Antusias               : 热情rèqíng

Tulus                     : 真诚zhēnchéng

Optimis                 : 乐观lèguān

Mandiri                 : 独力dúlì

Praktis                   : 实际shíjì

Perhatian             : 体贴tǐtiē

Bijaksana             : 明智Míngzhì

Kuat / sehat         : 强壮Qiángzhuàng

Pintar                    : 聪明cōngmíng

Penghemat          : 节省 Jiéshěng

 

Kosa kata mandarin tentang karakter negatif seseorang : 

Naif / kekanak-kanakan  : 幼稚yòuzhì

Canggung                          : 尴尬Gāngà

Pelupa                                : 健忘 jiàn wàng

pelit                                      : 小气Xiǎoqì

Serakah                               : 贪心tānxīn

Misterius                              : 神秘 Shénmì

Pemalas                              : 懒散lǎnsǎn

Jahat                                    : 刻薄kèbó

Crazy                                   : 疯狂fēngkuáng

Pemalu                               : 害羞 hàixiū

Keras kepala                      : 固执Gùzhí

Tersirat                                : 含蓄Hánxù

Bodoh                                  : 无知Wúzhī

Kejam                                   : 残忍cánrěn

Depresi                                : 沮丧jǔsàng

Jahat                                    : 邪恶xié’è

Bodoh                                  : 愚笨yúbèn

Egois                                    : 自私zìsī

Sembrono                          : 轻浮 qīng fú

Angkuh                                : 傲慢àomàn

Aneh                                    : 奇怪qíguài

Bosan / Membosankan    : 无聊wúliáo

Ceroboh                              : 粗心cūxīn

Penakut                               : 胆小dǎn Xiǎo  

Ceroboh                             : 粗心Cūxīn

Pragmatis                           : 务实wù shí

 

Berikut adalah cara penggunaan kosa kata karakter :

Rumus :

Subjek + shi + Kata Sifat + de + Noun

Atau

Subjek + hen + Kata Sifat

 

Contoh:

 他是什么样的人?Tā shì shénme yàng de rén?, orang macam apa dia?

Dengan menggunakan kata-kata yang kami pelajari di atas, Anda punya beberapa cara berbeda untuk menjawab pertanyaan:

他是粗心的人 : Tā shì cūxīn de rén : Dia adalah orang yang ceroboh

她很优雅 : Tā hěn yōuyǎ : Dia sangat anggun

___

Btw Beijing Institute Pare punya e-book Kamus Saku Mandarin lho, kumpulan kosa kata dan ekspresi dalam Bahasa mandarin.  MAU?

kamus saku mandarin

Gampang aja syaratnya :

Follow Instagram @kampungmandarinbeijing, terus konfirmasi dengan menyertakan bukti ke admin whatsapp kami di nomor : 0896-4989-9696 . nanti tinggal kami kirim deh ebooknya ke no whatsapp kalian. 

____

Credit : Beijing Institute Pare – 089649899696

Website: mandarinpare.com