#Belajar Bahasa Mandarin Permen

Nama Nama Permen

Dajia hao, rekan-rekan Beijing Institute Pare. Adakah yang suka makan permen? Langsung aja, bahasa mandarin permen adalah 糖果(táng guǒ).

Bahasa Mandarin Permen

Berikut ialah beberapa nama permen dalam bahasa mandarin. Selamat belajar!

1.牛轧糖(niú gá táng) = Permen Nougat Nougat ialah sebuah permen yang dibuat dari gula atau madu, kacang panggang (badam, kenari, pistachio atau hazelnut, tetapi bukan kacang tanah) dan beberapa buah kering. Contoh 台湾的牛轧糖很有名 Tái wān de niú gá táng hěn yǒu míng Permen nougat taiwan benar-benar populer

2.口香糖(kǒu xiāng táng) = Permen Karet (Bubble Gum) Permen Karet dalam bahasa mandarin adalah口香糖(kǒu xiāng táng) Contoh 吃口香糖可以帮助你注意力集中 Chī kǒu xiāng táng kě yǐ bāng zhù nǐ zhù yì lì jí zhōng Makan permen karet bisa menolong kamu memfokuskan pemikiran.

3.棉花糖(mián huā táng) = Marshmallow Marshmallow ialah permen memiliki tekstur seperti busa yang halus dalam bermacam-macam, wewangian dan warna Contoh 我的弟弟很喜欢吃棉花糖 Wǒ de dìdì hěn xǐhuān chī miánhuā táng Adik (Lelaki) saya benar-benar sukai makan marshmallow

4.棒棒糖(bàng bàng táng) = Lollipop 棒棒糖(bàng bàng táng)berarti lollipop dalam bahasa mandarin. Secara harfiah memiliki arti permen yang memakai stick Contoh 我要以一支棒棒糖换你的苏打汽水 Wǒ yào yǐ yī zhī bàng bàng táng huàn nǐ de sū dǎ qì shuǐ Saya ingin mengganti air sodamu dengan sebatang lollipop

5.雷根糖(léi gēn táng) = Kacang Jelly (Jellybean) Kacang cermat (bahasa Inggris: jelly bean) ialah semacam permen dalam bermacam-macam rasa buah. Ukuran sebesar kacang merah yang biasa dibikin sup ataupun lebih kecil. Permen ini keras di luar tapi lunak di dalam dan lekat jika digigit.

Baca Juga

Bahasa Mandarin Imut

6.水果糖(shuǐguǒ táng) = Permen Buah (Fruit Candies) Contoh 谁喜欢吃水果糖? Shéi xǐ huān chī shuǐ guǒ táng? Siapa yang sukai makan permen buah?

7.土耳其软糖(tǔ ěr qí ruǎn táng) = Permen Turki (Turkey Delight) Permen yang datang dari Turki ini memiliki struktur yang halus dan lekat serupa jelly dan dipertambah dengan beberapa potongan walnut, almond, atau kenari, dan taburan gula lembut di atasnya

8.姜糖(jiāng táng) = Permen Jahe (Ginger Candy) Contoh 阿姨送我一包姜糖 Ā yí sòng wǒ yī bāo jiāng táng Bibi menghadiahkan saya sebungkus permen jahe

9.巧克力糖(qiǎo kè lì táng) = Permen Cokelat (Chocolate Candy)

10. 薄荷糖(bò hé táng) = Permen Mint (Mint Candy) Contoh 可以帮我买薄荷糖吗? Kě yǐ bāng wǒ mǎi bò hé táng ma? Dapatkah menolong saya beli permen mint?

Baca Juga

Bahasa Mandarin Kucing

#Belajar Bahasa Mandarin Kucing

Jenis Jenis Kucing

Halo teman Beijing Institute Pare, bahasa mandarin kucing adalah 猫(māo). Berikut ini kucing yang terkenal di Indonesia dalam bahasa mandarin.

Bahasa Mandarin Kucing

 

1.波斯猫(bō sī māo) = Kucing Persia Kucing persia adalah ras kucing lokal dengan bulu panjang dengan watak muka bundar dan moncong pendek. Namanya merujuk pada Persia, nama lama Iran, di mana kucing sama diketemukan. Kucing Persia dalam bahasa mandarin adalah波斯猫(bō sī māo). Kucing ini benar-benar terkenal di Indonesia.

2.土耳其安哥拉猫 (tǔ’ ěr qí ān gē lā māo) = Kucing Anggora Turki Anggora turki adalah salah satunya ras kucing lokal alami paling tua. Ras ini datang dari Ankara, Turki. Kucing ini benar-benar terkenal dan populer di Indonesia. Secara simpel, ras kucing ini dikenal juga sebagai anggora atau kucing ankara. Kucing anggora dalam bahasa mandarin adalah土耳其安哥拉猫 (tǔ’ ěr qí ān gē lā māo)

3.孟加拉猫(mèng jiā lā māo) = Kucing Bengal Kucing bengal atau Blacan adalah turunan ke-3 hasil dari persilangan di antara kucing american shorthair dengan kucing asian leopard. Kucing ini datang dari California, Amerika Serikat. Walau termasuk kucing rimba, tetapi ras bengal terhitung hewan yang banyak disukai dan jadi hewan piaraan

4.缅因猫(miǎn yīn māo) = Kucing Maine Coon Maine coon (disebutkan sebagai kucing bulu-bulu panjang amerika) adalah salah satunya ras kucing paling tua dan alami yang datang dari Maine, Amerika Serikat. Ras ini dipercaya leluhurnya datang dari ras anggora dan kucing rimba norwegia. Kucing ini disebutkan sebagai kucing salju karena bulu-bulunya yang panjang, tebal, dan anti air.

5.阿比西尼亚猫(ā bǐ xī ní yǎ māo) = Kucing Abisinia Kucing abisinia adalah salah satunya ras kucing dengan bulu pendek paling tua yang pernah dijumpai. Abisinia seperti lukisan dan patung yang datang dari jaman Mesir Kuno

Baca Juga

Bahasa Mandarin Gergaji

6.爱琴海猫 (ài qín hǎi māo) = Kucing Aegae Kucing aegea adalah salah satunya ras kucing lokal yang datang dari Kepulauan Kyklades di Yunani. Peningkatan aegea untuk berkembang biak secara resmi diawali di awal tahun 1990-an oleh peternak kucing Yunani

7.喜马拉雅猫(xǐ mǎ lā yǎ māo) = Kucing Himalaya Kucing himalaya atau Kucing persia himalaya dalam bahasa mandarin adalah喜马拉雅猫(xǐ mǎ lā yǎ māo) , sebagai kucing hasil persilangan di antara ras persia dengan ras siam. Persilangan itu mempunyai tujuan untuk memperoleh ras kucing dengan type tubuh yang sama dengan kucing persia, tapi dengan skema warna seperti kucing siam. Kucing himalaya benar-benar sama dengan mata yang warna biru dan skema titik warna

8.斑猫(bān māo) = Kucing Liar Kucing liar adalah kucing pemburu mamalia kecil seperti tikus, burung, dan makhluk lain yang memiliki ukuran sama. Kucing liar pemanjat yang baik dan kerap tangkap mangsanya di tanah

9.异国短毛猫(yì guó duǎn máo māo) = Kucing Eksotik Kucing eksotik (disebutkan kucing bulu-bulu pendek eksotik) adalah salah satunya ras kucing yang sebagai hasil persilangan di antara ras persia dengan ras bulu-bulu pendek amerika. Kucing eksotik mempunyai watak, personalitas, ciri-ciri fisik dan masalah kesehatan yang sama dengan ras persia, tapi, yang membandingkannya adalah bulu-bulunya yang pendek dan karakternya yang berlainan dengan persia

10.俄罗斯蓝猫 (è luó sī lán māo) = Kucing Biru Rusia Kucing biru rusia (bahasa Inggris: Russian Blue cat) adalah salah satunya ras kucing yang mempunyai bulu-bulu warna perak biru. Kucing ini benar-benar pintar dan lucu, tapi condong pemalu di sekeliling orang asing.

Baca Juga

Nama Binatang Laut

#Belajar Bahasa Mandarin Imut

Jenis Jenis Kucing

Ada begitu banyak kata sifat dalam bahasa mandarin. Dan apa kamu tau bahasa mandarin imut? yuk, simak beberapa kata sifat berikut ini.

Bahasa Mandarin Imut

Berikut Ini Adalah Beberapa Kata Sifat Dalam Bahasa Mandarin.

形容词(xíng róng cí) = Kata Karakter

1.开心(kāi xīn) = Bahagia ( Bahagia) 2.高兴 (gāo xìng) = Bahagia/ Senang/ Suka (Bahagia, Glad) 3.快乐(kuài lè)= Bahagia (Bahagia) 4.愉快(yú kuài) = Bahagia (Bahagia) 5. 勇敢(yǒng gǎn) = Berani (Brave) 6. 畅快(chàngkuài)= Ria (Carefree) 7. 兴奋(xīng fèn)= Suka (excited) 8. 干净(gān jìng) = Bersih (Clean) 9. 肮脏(āng zāng) = Kotor (Dirty) 10. 冷(lěng) = Dingin (Cold)

11. 热(rè)= Panas (Hot) 12. 闷(mèn) = Jemu, pengap(Bored, tightly closed) 13. 湿(shī) = Basah (Wet) 14. 干(gàn) = Kering (Dry) 15. 潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist) 16. 干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid) 17. 爽(shuǎng) = berasa nikmat, nyaman (perasaan well) 18. 舒服(shū fú)= Nyaman (Comfortable) 19. 忠诚(zhōng chéng) = Memiliki komitmen, setia (Committed, Loyalty) 20. 完整(wán zhěng) = Usai, Komplet (Complete)

21. 难过(nán guò) = Bersedih (Sad) 22. 伤心(shāng xīn) = Bersedih (Sad) 23. 困惑(kùn huò) = Kebingungan (Confused) 24. 满足(mǎn zú)= penuh, senang (Konten, Satisfied) 25. 满意(mǎn yì) = penuh, senang (Konten, Satisfied) 26. 服气(fú qì)= percaya (Convinced) 27. 凉快(liáng kuai)= Dingin (Cool) 28. 烦躁(fán zào)= Gampang Tersinggung (Agitated, Irritable) 29. 好奇(hào qí)= Ingin tahu (Curious) 30. 奇怪(qí guài)= Aneh (Strange)

31. 沮丧(jǔ sàng)= Frustasi (Frustrated) 32. 失望(shī wàng)= Sedih (Dissapointed) 33. 气馁(qì něi) = Berkecil hati (Discouraged) 34. 悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic) 35. 乐观(lè guān) = Percaya diri (Ooptimism) 36. 恶心(Ě xīn)= Jijik, mual (disguting) 37. 空虚(kōng xū) = Hampa (Hollow, Void) 38. 尴尬(gān gà) = Canggung (Awkward) 39. 活泼(huó pō) = Dinamis (Lively) 40. 自由(zì yóu) = Bebas (Free)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Obeng

41. 潇洒(xiāo sǎ) = Bebas, tanpa beban (Alami and unrestrained) 42. 发狂(fā kuáng) = Menggila (go mad) 43. 大方 (dà fāng) = Baik hati (Generous) 44. 小气 (xiǎo qì) = Kikir (Stingy) 45. 好(hǎo) = Baik (Good) 46. 坏(huài) = Jahat, Hancur (Bad) 47. 善良(shàn liáng) = Murah hati (Kind) 48. 错(cuò) = Salah (Wrong) 49. 对(duì) = Betul (Correct) 50. 健康(jiàn kāng) = Sehat (Health)

51. 荣幸(róng xìng) = Terhormat (Honoured) 52. 骄傲(jiāo ào) = Senang, Tinggi hati (Proud, Cocky) 53. 羡慕(xiàn mù) = iri (Envy) 54. 谦虚(qiān xū) = Rendah diri (Humble) 55. 饱(bǎo) = Kenyang (Full) 56. 饿(È) = Lapar (Hungry) 57. 自信(zì xìn)= Optimis (Confident) 58. 忍耐(rěn nài) = Sabar (Patience) 59. 不耐烦(bù nài fán) = Tidak Sabar (Impatient) 60. 紧张(jǐn zhāng) = Grogi (gugup)

61.嫉妒 (jí dù) = Cemburu (Jealous) 62. 恨(hèn) = Tidak suka (Hate) 63. 可靠(kě kào) = Dapat dihandalkan (Reliable) 64. 耐用(nài yòng) = Tahan Lama (Durable) 65. 懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy) 66. 勤劳(qín láo) = Rajin (Dilligent) 67. 孤单(gū dān) /孤独(gū dú) = Kesepian (Alone) 68. 迷茫(mí máng) = Kebingungan (Confused) 69. 幸运(xìng yùn) = Untung (Lucky) 70. 倒霉(dǎo méi) = Apes ( Bad Luck)

71. 感动(gǎn dòng) = terjamah(perasaan) (moving) 72. 着迷(zháo mí) = Terpikat (Obsessed) 73. 可怜(kě lián) = Kasihan (Pathetic) 74. 强(qiáng) = Kuat (Strong) 75. 弱(ruò) = Kurang kuat (Weak) 76. 后悔(hòu huǐ) = Menyesal (Regretful) 77. 轻松(qīng sōng) = Gampang (Easy) 78. 容易(róng yì) = Gampang (Easy) 79. 难(nán) = Sulit (Difficult) 80. 长(cháng)= Panjang (Long)

81. 短(duǎn) = Pendek (arah horizontal) (Short) 82. 高(gāo) = Tinggi (High, Tall) 83. 矮(ǎi) = Pendek (arah vertical) (Short) 84. 低(dī) = Rendah (Low) 85. 前面(qián miàn) = Depan (Front) 86. 后面(hòu miàn)= Belakang (Behind) 87. 深(shēn) = Dalam (Deep) 88. 浅(qiǎn)= Dangkal (Shallow) 89. 富有(fù yǒu)= Kaya (Rich) 90. 贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)

91. 漂亮(piào lubang) / 美(měi) = Elok (Beautiful) 92. 帅(shuài) / 英俊(yīng jùn) = Tampan (Handsome) 93. 丑(chǒu) = Buruk (Ugly) 94. 臭(chòu) = Busuk, Berbau (Stinky, Smelly) 95. 香(xiāng) = Wangi, Harum (Fragnant, smell good) 96. 可笑(kě xiào) = Konyol (Ridiculous) 97. 可怕(kě pà) = mengerikan (terrible, fearful) 98. 可爱(kě ài) = comel, imut (cute) 99. 可口(kě kǒu) = Sedap (Tasty) 100. 可恶(kě wù) = Menjengkelkan ( Hateful)

101. 怕(pà) = Takut (afraid, scary) 102. 浪漫(làng màn) = Romantis (Romantic) 103. 好笑(hǎo xiào)= Lucu (Funny) 104. 快(kuài) = Cepat (Fast) 105. 慢(màn) = Lamban (Slow) 106. 幼稚(yòu zhì) = Kekanakan (Childish) 107. 老(lǎo) = Tua (Old) 108. 年轻(nián qīng) = Muda (Young) 109. 旧(jiù) = Lama (Waktu), kedaluwarsa, tua ( Long (time), Old) 110. 新(xīn) = Baru (New)

111. 重(zhòng) = Berat (Heavy) 112. 轻(qīng) = Enteng (Light) 113. 亮(liàng) = Jelas (Bright) 114. 暗(Àn) = Gelap (Dark) 115. 热闹(rè nào) = Ramai (Lively, Bustling) 116. 安静(Ān jìng) = Sunyi (Quiet) 117. 贵(guì) = Mahal (Expensive) 118. 便宜(pián yí) = Murah ( Cheap) 119. 大(dà) = Besar (Big) 120. 小(xiǎo) = Kecil (Small)

121. 粗(cū) = Tebal, Kasar (rough) 122. 细(xì) = halus(thin, slender) 123. 近(jìn) = Dekat (Near) 124. 远(yuǎn) = Jauh (Far) 125. 多(duō) = Banyak ( many, a lot) 126. 少(shǎo) = Sedikit (less) 127. 厚(hòu) = Tebal (Thick) 128. 薄(báo) = Tipis ( Thin) 129. 宽(kuān) = Lebar (Wide) 130. 窄(zhǎi) = Sempit (Narrow)

131. 无聊(wú liáo) = Jemu (Bored) 132. 生气(shēng qì) = Geram (Angry) 133. 讨厌(tǎo yàn) = menjengkelkan, tidak suka (annoyed, hate) 134. 累(lèi) = Capek, Lelah (tired) 135. 忙(máng) = Repot (Busy) 136. 渴(kě) = Haus (Thristy) 137. 普通(pǔ tōng) = Biasa (Ordinary) 138. 特别(tè bié) = Khusus (Special) 139. 傲慢(Ào màn) = Angkuh, Tinggi hati (Arrogant) 140. 棒(bàng) = Luar biasa (good, fine)

Baca Juga

Nama Binatang Laut

#Belajar Kata Serapan Bahasa Mandarin

Kata Serapan Bahasa Mandarin

Kata serapan bahasa mandarin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada apa aja sih? yuk, simak beberapa kata serapan berikut ini.

Kata Serapan Bahasa Mandarin

形容词(xíng róng cí) = Kata Karakter

1.开心(kāi xīn) = Bahagia ( Bahagia) 2.高兴 (gāo xìng) = Bahagia/ Senang/ Suka (Bahagia, Glad) 3.快乐(kuài lè)= Bahagia (Bahagia) 4.愉快(yú kuài) = Bahagia (Bahagia) 5. 勇敢(yǒng gǎn) = Berani (Brave) 6. 畅快(chàngkuài)= Ria (Carefree) 7. 兴奋(xīng fèn)= Suka (excited) 8. 干净(gān jìng) = Bersih (Clean) 9. 肮脏(āng zāng) = Kotor (Dirty) 10. 冷(lěng) = Dingin (Cold)

11. 热(rè)= Panas (Hot) 12. 闷(mèn) = Jemu, pengap(Bored, tightly closed) 13. 湿(shī) = Basah (Wet) 14. 干(gàn) = Kering (Dry) 15. 潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist) 16. 干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid) 17. 爽(shuǎng) = berasa nikmat, nyaman (perasaan well) 18. 舒服(shū fú)= Nyaman (Comfortable) 19. 忠诚(zhōng chéng) = Memiliki komitmen, setia (Committed, Loyalty) 20. 完整(wán zhěng) = Usai, Komplet (Complete)

21. 难过(nán guò) = Bersedih (Sad) 22. 伤心(shāng xīn) = Bersedih (Sad) 23. 困惑(kùn huò) = Kebingungan (Confused) 24. 满足(mǎn zú)= penuh, senang (Konten, Satisfied) 25. 满意(mǎn yì) = penuh, senang (Konten, Satisfied) 26. 服气(fú qì)= percaya (Convinced) 27. 凉快(liáng kuai)= Dingin (Cool) 28. 烦躁(fán zào)= Gampang Tersinggung (Agitated, Irritable) 29. 好奇(hào qí)= Ingin tahu (Curious) 30. 奇怪(qí guài)= Aneh (Strange)

31. 沮丧(jǔ sàng)= Frustasi (Frustrated) 32. 失望(shī wàng)= Sedih (Dissapointed) 33. 气馁(qì něi) = Berkecil hati (Discouraged) 34. 悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic) 35. 乐观(lè guān) = Percaya diri (Ooptimism) 36. 恶心(Ě xīn)= Jijik, mual (disguting) 37. 空虚(kōng xū) = Hampa (Hollow, Void) 38. 尴尬(gān gà) = Canggung (Awkward) 39. 活泼(huó pō) = Dinamis (Lively) 40. 自由(zì yóu) = Bebas (Free)

Baca Juga

Cukuran Mandarin

41. 潇洒(xiāo sǎ) = Bebas, tanpa beban (Alami and unrestrained) 42. 发狂(fā kuáng) = Menggila (go mad) 43. 大方 (dà fāng) = Baik hati (Generous) 44. 小气 (xiǎo qì) = Kikir (Stingy) 45. 好(hǎo) = Baik (Good) 46. 坏(huài) = Jahat, Hancur (Bad) 47. 善良(shàn liáng) = Murah hati (Kind) 48. 错(cuò) = Salah (Wrong) 49. 对(duì) = Betul (Correct) 50. 健康(jiàn kāng) = Sehat (Health)

51. 荣幸(róng xìng) = Terhormat (Honoured) 52. 骄傲(jiāo ào) = Senang, Tinggi hati (Proud, Cocky) 53. 羡慕(xiàn mù) = iri (Envy) 54. 谦虚(qiān xū) = Rendah diri (Humble) 55. 饱(bǎo) = Kenyang (Full) 56. 饿(È) = Lapar (Hungry) 57. 自信(zì xìn)= Optimis (Confident) 58. 忍耐(rěn nài) = Sabar (Patience) 59. 不耐烦(bù nài fán) = Tidak Sabar (Impatient) 60. 紧张(jǐn zhāng) = Grogi (gugup)

61.嫉妒 (jí dù) = Cemburu (Jealous) 62. 恨(hèn) = Tidak suka (Hate) 63. 可靠(kě kào) = Dapat dihandalkan (Reliable) 64. 耐用(nài yòng) = Tahan Lama (Durable) 65. 懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy) 66. 勤劳(qín láo) = Rajin (Dilligent) 67. 孤单(gū dān) /孤独(gū dú) = Kesepian (Alone) 68. 迷茫(mí máng) = Kebingungan (Confused) 69. 幸运(xìng yùn) = Untung (Lucky) 70. 倒霉(dǎo méi) = Apes ( Bad Luck)

71. 感动(gǎn dòng) = terjamah(perasaan) (moving) 72. 着迷(zháo mí) = Terpikat (Obsessed) 73. 可怜(kě lián) = Kasihan (Pathetic) 74. 强(qiáng) = Kuat (Strong) 75. 弱(ruò) = Kurang kuat (Weak) 76. 后悔(hòu huǐ) = Menyesal (Regretful) 77. 轻松(qīng sōng) = Gampang (Easy) 78. 容易(róng yì) = Gampang (Easy) 79. 难(nán) = Sulit (Difficult) 80. 长(cháng)= Panjang (Long)

81. 短(duǎn) = Pendek (arah horizontal) (Short) 82. 高(gāo) = Tinggi (High, Tall) 83. 矮(ǎi) = Pendek (arah vertical) (Short) 84. 低(dī) = Rendah (Low) 85. 前面(qián miàn) = Depan (Front) 86. 后面(hòu miàn)= Belakang (Behind) 87. 深(shēn) = Dalam (Deep) 88. 浅(qiǎn)= Dangkal (Shallow) 89. 富有(fù yǒu)= Kaya (Rich) 90. 贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)

91. 漂亮(piào lubang) / 美(měi) = Elok (Beautiful) 92. 帅(shuài) / 英俊(yīng jùn) = Tampan (Handsome) 93. 丑(chǒu) = Buruk (Ugly) 94. 臭(chòu) = Busuk, Berbau (Stinky, Smelly) 95. 香(xiāng) = Wangi, Harum (Fragnant, smell good) 96. 可笑(kě xiào) = Konyol (Ridiculous) 97. 可怕(kě pà) = mengerikan (terrible, fearful) 98. 可爱(kě ài) = comel, imut (cute) 99. 可口(kě kǒu) = Sedap (Tasty) 100. 可恶(kě wù) = Menjengkelkan ( Hateful)

101. 怕(pà) = Takut (afraid, scary) 102. 浪漫(làng màn) = Romantis (Romantic) 103. 好笑(hǎo xiào)= Lucu (Funny) 104. 快(kuài) = Cepat (Fast) 105. 慢(màn) = Lamban (Slow) 106. 幼稚(yòu zhì) = Kekanakan (Childish) 107. 老(lǎo) = Tua (Old) 108. 年轻(nián qīng) = Muda (Young) 109. 旧(jiù) = Lama (Waktu), kedaluwarsa, tua ( Long (time), Old) 110. 新(xīn) = Baru (New)

111. 重(zhòng) = Berat (Heavy) 112. 轻(qīng) = Enteng (Light) 113. 亮(liàng) = Jelas (Bright) 114. 暗(Àn) = Gelap (Dark) 115. 热闹(rè nào) = Ramai (Lively, Bustling) 116. 安静(Ān jìng) = Sunyi (Quiet) 117. 贵(guì) = Mahal (Expensive) 118. 便宜(pián yí) = Murah ( Cheap) 119. 大(dà) = Besar (Big) 120. 小(xiǎo) = Kecil (Small)

121. 粗(cū) = Tebal, Kasar (rough) 122. 细(xì) = halus(thin, slender) 123. 近(jìn) = Dekat (Near) 124. 远(yuǎn) = Jauh (Far) 125. 多(duō) = Banyak ( many, a lot) 126. 少(shǎo) = Sedikit (less) 127. 厚(hòu) = Tebal (Thick) 128. 薄(báo) = Tipis ( Thin) 129. 宽(kuān) = Lebar (Wide) 130. 窄(zhǎi) = Sempit (Narrow)

131. 无聊(wú liáo) = Jemu (Bored) 132. 生气(shēng qì) = Geram (Angry) 133. 讨厌(tǎo yàn) = menjengkelkan, tidak suka (annoyed, hate) 134. 累(lèi) = Capek, Lelah (tired) 135. 忙(máng) = Repot (Busy) 136. 渴(kě) = Haus (Thristy) 137. 普通(pǔ tōng) = Biasa (Ordinary) 138. 特别(tè bié) = Khusus (Special) 139. 傲慢(Ào màn) = Angkuh, Tinggi hati (Arrogant) 140. 棒(bàng) = Luar biasa (good, fine)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Bangau

#Belajar Lawan Kata Tinggi

Lawan Kata Sifat

Dajia hao teman Beijing Institute Pare. Bicarain bahasa mandarin pasti gaada abisnya. Dan aku mau ngasi lawan kata tinggi bahasa mandarin.

Lawan Kata Tinggi

Berikut adalah beberapa contoh Lawan Kata bahasa mandarin.

小 (xiǎo) = Kecil (Small) 大 (dà) = Besar (Big)

现代 (xiàn dài) = Modern (Modern) 传统 (chuán tǒng) = Tradisional (Traditional)

安全 (ān quán) = Aman (Safe) 危险 (wéi xiǎn) = Bahaya (Dangerous)

胖 (pàng) = Gemuk (Fat) 瘦 (shòu) = Kurus (Slim)

老 (lǎo) = Tua (Old) 年轻 (nián qīng) = Mudah (Young)

有趣 (yǒu qù) = Menarik (Interesting) 无聊 (wú liáo) = Membosankan (Boring)

左(zuǒ) = Kiri (Left) 右 (yòu) = Kanan (Right)

粗(cū) = Tebal (Thick, Rough) 细(xì) = Tipis (Thin, Slender)

宽 (kuān) = Lebar (Wide) 窄 (zhǎi) = Sempit (Narrow)

长 (cháng) = Panjang (Long) 短 (duǎn) = Length (Short)

真 (zhēn) = Asli, Benaran (True, Original) 假(jiǎ) = Palsu (Fake)

缓 (huǎn) = Santai, Tidak terburu (Unhurry) 急(jí) = Buru-buru (Urgent)

沉(chén) = Tenggelam (Sink) 浮(fú) = Terapung (Float)

来(lái) = Datang (Come) 去(qù) = Pergi (Go)

男(nán) = Pria (Male) 女(nǚ) = Wanita (Female)

起(qǐ) = Bangun, Terbit (Rise) 落(luò) = Terbenam (Fall)

刚(gāng) =  Keras (Hard, Strong ) 柔(róu) = Lembut (Soft)

轻 (qīng) = Ringan (Light) 重(zhòng) = Berat (Heavy)

旧(jiù)= Lama, Usang (Old) 新(xīn) = Baru (Baru)

粗糙(cū cāo)=Kasar (Rough) 光滑(guāng hua) = Halus (Smooth)

厚(hòu) = Tebal (Thick) 薄(báo) = Tipis (Thin)

冷(lĕng) = Dingin (Cold) rè 熱 = Panas(Hot)

之前(zhī qián) =Sebelum(Before) 之后(zhī hòu) = Sesudah (After)

前面(qián miàn) = di depan(Infront of) 后面(hòu miàn) = di belakang (Behind of)

Baca Juga

Nama Permainan

容易(róng yì) =Mudah (Easy) 困难(kùn nán) = Sulit (Difficult)

相同(xiāng tóng) = Sama (Same) 不同(bù tóng) = Beda (Different)

拉(lā) = Tarik (Pull) 推(tuī) = Dorong (Push)

长(cháng)= Panjang (Long) 短(duăn) = Pendek(Short)

亮 (liàng)= Terang (Bright) 暗 (àn) = Gelap (Dark)

坏 (huài) = Jahat (Bad) 好(hăo) = Baik(Good)

湿(shī) = Basah (Wet) 干(gān) = Kering (Dry)

慢(màn) = Lambat/pelan (Slow) 快(kuài) = Cepat (Fast)

空(kōng) = Kosong (Empty) 满(măn) = Penuh (Full)

漂亮 (piào liang) = Cantik (Beautiful) 丑(chŏu )= Jelek (Ugly)

吵闹(chăo nào) = Ribut (Noisy) 安静(ān jìng) = Tenang (Quiet)

强壮(qiáng zhuàng) = Kuat (Strong) 瘦弱 (shòu ruò) = Lemah (Weak)

真相(zhēn xiàng) = Kebenaran (Truth)

谎言 (huăng yán) = Kebohongan (Lie)

硬 (yìng) = Keras (Hard) 软 (ruăn) = Lembut (Soft)

多(duō) = Banyak (Much, Many) 少(shăo) = Sedikit (little)

高兴(gāo xìng) = Senang (Glad, Happy) 傷心(shāng xīn) = Sedih (Sad)

干净(gān jìng) = Bersih (Clean) 肮脏(àng zāng) = Kotor (Dirty)

活(huó) = Hidup (Life) 死(sĭ) = Mati (Dead)

晚(wăn) = Terlambat/ Malam ( Late, Night) 早(zăo) =  Awal, Pagi (Early, Morning)

高 (gāo) = Tinggi (Tall) 矮 (ǎi) = Rendah (Short)

便宜 (pián yí) = Murah (Cheap) 贵 (guì) = Mahal (Expensive)

近 (jìn) = Dekat (Near) 远 (yuǎn) = Jauh (Far)

黑 (hēi) = Hitam (Black) 白(bái) = Putih (White)

善(shàn) = Baik (Good) 恶(è) = Jahat (Evil)

水(shuǐ) = air (water) 火(huǒ) = Api (Fire)

上(shàng) = Naik (Up) 下(xià) = Turun (Down)

阴(yīn) = Yin / Gelap 阳(yáng) = Yang / Terang

吞 (tūn) = Menelan (Swallow) 吐(tǔ) = Memuntahkan (Split)

涨(zhǎng) = naik (untuk fluktuasi) 缩(suō) = Turun (untuk fluktuasi)

先(xiān) = Duluan (First) 后(hòu) = Kendian (After)

正(zhèng) = Pro 反(fǎn) = Kontra

早(zǎo)  = Lebih Awal (Early) 迟(chí) = Terlambat (Late)

深(shēn) = Dalam (Deep) 浅(qiǎn) = Dangkal (Shallow)

开心(kāi xīn) = Bahagia (Happy) 难过(nán guò) = Sedih (Sad)

这(zhè)  = Di sini (Here) 那(nà) = Di sana (There)

高(gāo) = Tinggi (High) 低(dī) =  Rendah (Low)

里(lǐ)  = Di dalam (In) 外(wài) = Di luar (Out)

富有(fù yǒu) = Kaya (Rich) 贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)

对(duì) = Benar (Right) 错(cuò) = Salah (Wrong)

单身(dān shēn) = Single 已婚(yǐ hūn) = Sudah Menikah (Married)

紧(jǐn)  = Ketat (Tight) 松(sōng) = Longgar (Loose)

宽阔(kuān kuò) = Lebar (Wide) 狭窄(xiá zhǎi) = Sempit (Narrow)

经常(jīng cháng) = Selalu (Always) 从不(cóng bú) = Tidak Pernah (Never)

承认(chéng rèn) = Mengakui (Admit) 否认(fǒu rèn) = Membantah (Deny)

到达(dào dá)  = Ketibaan (Arrival) 离开(lí kāi) = Keberangkatan (Departure)

开始(kāi shǐ) = Mulai, Permulaan (Beginning) 结束(jié shù) =  Akhir, Berakhir  (Ending)

钝 (dùn) = Tumpul (Blunt) 锋利 (fēng lì) = Tajam (Sharp)

责备(zé bèi) = Menyalahkan (Blame) 赞扬(zàn yán) = Memuji (Praise)

勇敢(yǒng gǎn) = Pemberani (Bravery) 胆小(dǎn xiǎo) = Penakut (Cowardice)

聪明(cōng míng)  = Pintar (Clever) 愚蠢(yú chǔn) /笨蛋(bèn dàn) = Bodoh (Stupid)

常见(cháng jiàn) = Mudah Ditemukan (Common) 罕见(hǎn jiàn) = Langka (Rare)

消失(xiāo shī)= Hilang (Disappear) 出现(chū xiàn) = Muncul (Appear)

失败(shī bài) = Gagal (Fail) 成功(chéng gōng) = Sukses / Berhasil (Succeed)

包含(bāo hán) = Termasuk (Include) 排除(pái chú) = Tidak Termasuk (Exclude)

笑(xiào) = Tertawa (Laugh) 哭(kū) = Menangis (Cry)

领导(lǐng dǎo)= Pemimpin (Leader) 追随者(zhuī suí zhě) = Pengikut (Follower)

永久的(yǒng jiǔ de) = Tetap / Permanen (Permanent) 暂时的(zàn shí de) = Sementar (Temporary)

懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy) 勤劳(qín láo) = Rajin (Diligent)

潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist) 干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid)

悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic) 乐观(lè guān) = Optimis (Optimism)

大方 (dà fāng) = Murah hati (Generous) 小气 (xiǎo qì) = Pelit (Stingy)

幸运(xìng yùn) = Beruntung (Lucky) 倒霉(dǎo méi) = Sial ( Bad Luck)

Baca Juga

Jenis Coklat Batangan

#Belajar Gigi Bahasa Mandarin

Gigi Bahasa Mandarin

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan belajar mengenai kosakata gigi bahasa mandarin. silahkan dicatat ya guys!

Gigi Bahasa Mandarin

a. Gigi dan Tipe Gigi

– 牙齿(yá chǐ) = Gigi (Teeth)

– 犬齿(quǎn chǐ) = Gigi Taring (Canine)

– 尖牙(jiān yá) = Gigi Taring (Canine)

– 门牙(mén yá) = Gigi Seri/ Gigi depan (Incisor)

– 大臼齿(dà jiù chǐ)/ 臼齿(jiù chǐ) = Gigi Geraham (Molar)

– 磨牙(mó yá) = Gigi Geraham (Molar)

– 乳牙(rǔ yá) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)

– 乳齿(rǔ chǐ) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)

– 暂牙(zàn yá) = Gigi sementara (tujuannya gigi susu atau gigi sulung )

– 永久牙齿(yǒng jiǔ yá chǐ) = Gigi masih tetap (Permanent Teeth)

– 假牙(jiǎ yá) = Gigi Palsu (Denture)

– 暴牙(bào yá) = Gigi Tongos (Bucktooth)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Baik

b. Permasalahan Gigi dan Perawatannya

– 牙痛(yá tòng) = Sakit Gigi (Toothache)

– 蛀牙(zhù yá) = Gigi berlubang (Cavity)

– 口臭(kǒu chòu) = Berbau Mulut (Bad Breath)

– 补牙(bǔ yá) = Tambal Gigi / Menambal Gigi (to fill a teeth)

– 拔牙(bá yá) = Cabut Gigi (pull a tooth)

– 清除牙石(qīng chú yá shí) = Bersihkan karang gigi (Clean the calculus)

– 杀死牙神经(shā sǐ yá shén jīng) = Mematikan Syaraf gigi (to kill a tooth nerve)

– 根管治疗(gēn guǎn zhì liáo) = Therapy Akar Gigi (Root Kanal Terapi)

– 龋齿(qǔ chǐ) = Plak Gigi (Dental caries/ Tooth decay)

– 牙垢(yá gòu) = Karies Gigi (Dental Plaque)

– 齿冠(chǐ guān) = Mahkota Gigi / Crown gigi (Tooth Crown)

– 侵蚀(qīn shí) = Pengikisan Gigi /Erosi (Erosion)

– 牙龈炎(yá yín yán) = Infeksi Gusi (Gingivitis)

– 切牙(qiè yá) = Potong Gigi (Incisor Tooth)

– 牙齿脱落(yá chǐ tuō luò) = Gigi Tanggal

– 牙龈肿痛(yá yín zhǒng tòng) = Gusi Lebam

– 牙齿敏感(yá chǐ mǐn gǎn) = Gigi Peka (Sensitive Tooth)

– 矫正牙(jiǎo zhèng yá) = Membereskan Gigi

– 牙齿美白(yá chǐ měi bái) = Pemutihan Gigi (Teeth Whitening)

c. Kosakata Yang lain

– 牙医(yá yī) = Dokter gigi (Dentist)

– 咀嚼(jǔ jué) = Kunyah (Chew)

– 珐琅质(fà láng zhí) = E-mail / Susunan paling luar gigi (Enamel)

– 牙线(yá xiàn) = Benang Gigi (Flossing)

– 氟(fú) = Florin/Florida (Flourine)

– 牙龈(yá yín) = Gusi (Gums)

– 根管(gēn guǎn) = Akar gigi (Root Kanal)

– 无法修补(wú fǎ xiū bǔ) = Tidak dapat ditambal (impossible to cure)

– 牙石(yá shí) = Karang Gigi (Calculus)

– 麻醉剂(má zuì jì) = Obat bius/ Anastetik (Anesthetic)

– 补牙材料(bǔ yá cái liào) = bahan tambal gigi (Dental filling)

– 牙神经(yá shén jīng)= Syaraf Gigi (Tooth nerve)

– 漱口水(shù kǒu shuǐ) = Obat kumur (mouthwash)

– 牙刷(yá shuā) = Sikat Gigi (Toothbrush)

– 牙膏(yá gāo) = Pasta Gigi (Toothpaste)

– 牙套(yá tào) = Kawat Gigi / Behel (Braces)

Baca Juga

Burung Bahasa Mandarin

#Belajar Nama Binatang Laut

Nama Binatang Laut

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Balik lagi sama mimin, mimin mau ngasih tau kalian nama binatang laut dalam bahasa mandarin.

Nama Binatang Laut

 

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut (Starfish) 海胆(hǎi dǎn) = Bulu-bulu Babi/Landak Laut (Sea Urchin) 海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut (Sea Anemone) 海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut (Seaweed)

海带(hǎi dài) = Semacam Rumput Laut (Kelp) 浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton 乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise) 海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

龟(guī)= Kura-kura (Turtle) 鳖(biē) = Labi-labi (Trionychidae) 鳄鱼(È yú) = Buaya (Crocodile) 恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan (Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu (Tadpole) 青蛙(qīng wā) = Katak (Frog) 蛤蟆(há má) = Kodok (Toad) 蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

Baca Juga

Tempat Tempat Umum

章鱼(zhāng yú)= Gurita (Octopus) 花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi (Squid) 墨鱼(mò yú) = Sotong (Cuttlefish) 螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

虾(xiā) = Udang (Shrimp, Prawn) 龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster (Lobster) 小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang (Crayfish) 藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut (Algae)

海参(hǎi shēn) = Ketimun Laut (Sea Cucumber) 珊瑚(shān hú) = Karang (Coral) 海牛(hǎi niú) = Lembu Laut (Sea cow) 海象(hǎi xiàng) = Walrus (Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut (Sea lion) 海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal) 海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut (Fur Seal) 獭(tǎ) = Berang-berang (Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut (Seahorse) 贝(bèi) = Kerang (Shell) 蚌(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis (Mussel) 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) = Tiram (Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur (Jellyfish) 电鳗(diàn mán) = Belut Listrik (Electric Eel) 鱼(yú) = Ikan (Fish)

Baca Juga

Kosa Kata Memasak

 

#Belajar Bahasa Mandarin Gergaji

Bahasa Mandarin Gergaji

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan belajar nama alat perkakas dan bahasa mandarin gergaji. Selamat belajar!

Bahasa Mandarin Gergaji

工具(gōng jù) = Alat 凿子(záo zi) = Pahat 锯子(jù zi)= Gergaji 手锯(shǒu jù) = Gergaji Tangan

折叠锯(zhé dié jù) = Gergaji Lipat 电动圆锯(diàn dòng yuán jù) = Gergaji Listrik Bulat 电锯(diàn jù) = Gergaji mesin 应对锯(yìng duì jù) /弓锯(gōng jù) = Gergaji Lengkung Lembut

锯床(jù chuáng) = Gergaji Meja 镶边锯(xiāng biān jù) =Gergaji Backsaw 圆锯片(yuán jù piàn) = Pisau Gergaji Bulat 锤子(chuí zi) = Palu

羊角锤(yáng jiǎo chuí) = Palu Cakar 木柄圆头锤(mù bǐng yuán tóu chuí) = Palu Gagang Kayu 钳工锤(qián gōng chuí) = Palu Tukang/ Palu Machinists 9合1锤子(9 hé 1 chuí zi) = Palu 9 in 1

钉子(dīng zi) = Paku 电钻(diàn zuàn) = Bor Listrik 手钻(shǒu zuàn)= Bor Tangan 钻头(zuàn tóu) = Mata Bor

铁砧(tiě zhēn) = Paron *Paron ialah dasar tempat menimpa besi, umumnya dibikin dari besi 螺栓(luó shuān) = Baut 螺母(luó mǔ) = Kepala Baut / Mur

Baca Juga

Nama Nama Minuman

斧子 (fǔ zi) = Kapak (Axe) 刨子(páo zi) = Pengetam 刨床 (bào chuáng) = Mesin Serut 螺丝钉(luó sī dīng) = Skrup

木螺丝(mù luó sī) = Skrup Kayu 机械螺丝(jī xiè luó sī) = Skrup Mesin 螺纹(luó wén) = Skrup Ulir 螺丝头(luó sī tóu) = Kepala Skrup

螺丝刀(luó sī dāo) = Obeng 十字螺丝刀(shí zì luó sī dāo) = Obeng Kembang / Obeng Plus 一字螺丝刀(yī zì luó sī dāo) = Obeng Minus 工具箱(gōng jù xiāng) = Kotak Pekakas

卷尺 (juǎn chǐ) = Mtr. Ukur /Rol Mtr./Meteran Gulungan 钳子(qián zi) = Tang 剥线钳(bō xiàn qián) = Tang Pembengkok Kawat 扳手(bān shǒu) = Kunci Inggris

内六角扳手(nèi liù jiǎo bān shǒu) = Kunci Cocok Allen 金属丝(jīn shǔ sī) = Kawat (The wire) 合页(hé yè) = Engsel 刀片(dāo piàn) = Mata Pisau

小铲刀(xiǎo chǎn dāo) = Pisau Cetok 垫圈(diàn quān) = Cincin Penutup/ Ring 电动砂光机(diàn dòng shā guāng jī) = Amplas Listrik 剪刀(jiǎn dāo) = Gunting

刮刀(guā dāo) = Pengikis / Pisau Kikis 钳住(qián zhù) = Ragum 焊接机(hàn jiē jī) = Mesin Las 镊子(niè zi) = Pencapit / Pinset

焊接设备(hàn jiē shè bèi) = Perlengkapan Las 粉笔线(fěn bǐ xiàn) = Kapur Garis 木匠铅笔(mù jiàng qiān bǐ) = Pensil Tukang Kayu 锡剪(xī jiǎn) = Pemotong Besi / Tin snip

铁撬(tiě qiào) = Linggis 角尺(jiǎo chǐ) = Siku Ukur 空气压缩机(kōng qì yā suō jī) = Compressor Udara 钉子枪(dīng zi qiāng) = Pistol Paku

Baca Juga

Arti Angka 520

#Belajar Bahasa Mandarin Obeng

Bahasa Mandarin Obeng

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan belajar nama perkakas dan bahasa mandarin obeng. Selamat belajar!

Bahasa Mandarin Obeng

工具(gōng jù) = Alat 凿子(záo zi) = Pahat 锯子(jù zi)= Gergaji 手锯(shǒu jù) = Gergaji Tangan

折叠锯(zhé dié jù) = Gergaji Lipat 电动圆锯(diàn dòng yuán jù) = Gergaji Listrik Bulat 电锯(diàn jù) = Gergaji mesin 应对锯(yìng duì jù) /弓锯(gōng jù) = Gergaji Lengkung Lembut

锯床(jù chuáng) = Gergaji Meja 镶边锯(xiāng biān jù) =Gergaji Backsaw 圆锯片(yuán jù piàn) = Pisau Gergaji Bulat 锤子(chuí zi) = Palu

羊角锤(yáng jiǎo chuí) = Palu Cakar 木柄圆头锤(mù bǐng yuán tóu chuí) = Palu Gagang Kayu 钳工锤(qián gōng chuí) = Palu Tukang/ Palu Machinists 9合1锤子(9 hé 1 chuí zi) = Palu 9 in 1

钉子(dīng zi) = Paku 电钻(diàn zuàn) = Bor Listrik 手钻(shǒu zuàn)= Bor Tangan 钻头(zuàn tóu) = Mata Bor

铁砧(tiě zhēn) = Paron *Paron ialah dasar tempat menimpa besi, umumnya dibikin dari besi 螺栓(luó shuān) = Baut 螺母(luó mǔ) = Kepala Baut / Mur

Baca Juga

Waktu Dalam Bahasa Mandarin

斧子 (fǔ zi) = Kapak (Axe) 刨子(páo zi) = Pengetam 刨床 (bào chuáng) = Mesin Serut 螺丝钉(luó sī dīng) = Skrup

木螺丝(mù luó sī) = Skrup Kayu 机械螺丝(jī xiè luó sī) = Skrup Mesin 螺纹(luó wén) = Skrup Ulir 螺丝头(luó sī tóu) = Kepala Skrup

螺丝刀(luó sī dāo) = Obeng 十字螺丝刀(shí zì luó sī dāo) = Obeng Kembang / Obeng Plus 一字螺丝刀(yī zì luó sī dāo) = Obeng Minus 工具箱(gōng jù xiāng) = Kotak Pekakas

卷尺 (juǎn chǐ) = Mtr. Ukur /Rol Mtr./Meteran Gulungan 钳子(qián zi) = Tang 剥线钳(bō xiàn qián) = Tang Pembengkok Kawat 扳手(bān shǒu) = Kunci Inggris

内六角扳手(nèi liù jiǎo bān shǒu) = Kunci Cocok Allen 金属丝(jīn shǔ sī) = Kawat (The wire) 合页(hé yè) = Engsel 刀片(dāo piàn) = Mata Pisau

小铲刀(xiǎo chǎn dāo) = Pisau Cetok 垫圈(diàn quān) = Cincin Penutup/ Ring 电动砂光机(diàn dòng shā guāng jī) = Amplas Listrik 剪刀(jiǎn dāo) = Gunting

刮刀(guā dāo) = Pengikis / Pisau Kikis 钳住(qián zhù) = Ragum 焊接机(hàn jiē jī) = Mesin Las 镊子(niè zi) = Pencapit / Pinset

焊接设备(hàn jiē shè bèi) = Perlengkapan Las 粉笔线(fěn bǐ xiàn) = Kapur Garis 木匠铅笔(mù jiàng qiān bǐ) = Pensil Tukang Kayu 锡剪(xī jiǎn) = Pemotong Besi / Tin snip

铁撬(tiě qiào) = Linggis 角尺(jiǎo chǐ) = Siku Ukur 空气压缩机(kōng qì yā suō jī) = Compressor Udara 钉子枪(dīng zi qiāng) = Pistol Paku

Baca Juga

Bahasa Mandarin Mama

#Belajar Cukuran Mandarin

Gaya Rambut Bahasa Mandarin

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel ini aku mau membahas macam-macam model cukuran mandarin. Disimak baik-baik ya!

Cukuran  Mandarin

a. Alat dan Kosmetik

1.吹风机(chuī fēng jī) = Alat Pengering Rambut (Hair dryer) 2.剪刀(jiǎn dāo) = Gunting (Scissors) 3.电动剪发器(diàn dòng jiǎn fǎ qì) = Alat Pencukur Listrik (Automatic Hair Cutter)

4.梳子(shū zi)= Sisir (Comb) 5.化妆品(huà zhuāng pǐn) = Kosmetik (Cosmetic) 6.指甲钳(zhǐ jiǎ qián) = Alat potong kuku (Nail Clippers)

7.面膜(miàn mó) = Masker Muka (Face Mask) 8.假发(jiǎ fǎ) = Rambut Palsu (Wig) 9.发夹(fǎ jiā) = Capit Rambut (Hair Klip)

10.发叉(fā chā)/ 发钗(fā chāi) = Tusuk Konde 11.发胶(fà jiāo) = Gel Rambut (Hair Gel) 12.发箍(fā gū) = Bando / Bendo (Headband)

13.染发剂(rǎn fǎ jì) = Obat Bahan warna (Tint) 14.眉笔(méi bǐ) = Pensil Alis (Eyebrow pencil) 15.蒸气机(zhēng qì jī) = Steamer

16.口红(kǒu hóng) = Lipstik (Lipstick) 17.发蜡(fà là) = Wax rambut (Hair Wax) 18.直发膏(zhí fǎ gāo) = Cream Pelurus Rambut (Straight Hair Krim)

19.粉底(fěn dǐ) = Foundation 20.眼线笔(yǎn xiàn bǐ) = Eyeliner 21.胭脂(yān zhī) /脂粉(zhī fěn) = Pemerah Pipi (Rouge)

22.睫毛夹(jié máo jiā) = Pencapit Bulu-bulu Mata (Eyelash Curler) 23.指甲油(zhǐ jiǎ yóu) = Cat kuku / Kutex (Nail polish) 24.遮瑕膏(zhē xiá gāo) = Cream penyembunyi tempat gelap di sekitar mata (Concealer)

25.洗发水(xǐ fǎ shuǐ) = Shampo (Shampoo) 26.护发素(hù fā sù) = Conditioner (Conditioner) 27.抗皱霜(kàng zhòu shuāng) = Cream anti kerutan (Anti Wrinkle Krim)

28.香水(xiāng shuǐ) = Minyak wangi (Perfume) 29.修面刷(xiū miàn shuā) = Brush Muka (Shaving Brush)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Makan

b. Orang

30.理发师(lǐ fǎ shī) = Tukang Pangkas Rambut (Barber) 31.发型师(fǎ xíng shī) = Pakar tata rambut (Stylist) 32.化妆师(huà zhuāng shī) = Pakar Dandan/ Pakar Make-up (Visagiste / Make-up man) 33.美容师(měi róng shī) = Pakar Kecantikan (Beautician)

c. Tempat

34.理发厅(lǐ fǎ tīng) = Salon (barbershop) 35.发廊(fà láng) = Salon /Tempat Potong Rambut (Barbershop) Istilah salon untuk pria yang biasa dipakai di Taiwan

36.美发店(měi fǎ diàn) = Salon khusus wanita (Hair salon) 37.美发厅(měi fǎ tīng) = Salon khusus wanita (Hair salon)

38.美容院(měi róng yuàn) = Salon Kecantikan (Beauty Salon) 39.沙龙(shā lóng) = Salon (kata resapan asing untuk salon)(loan word for salon)

d. Rambut

40.头发(tóu fǎ) = Rambut (hair) 41.头皮(tóu pí) = Kulit Kepala (Scalp)

42.长发(zhǎng fā) = Rambut Panjang (Long hair) 43.短发(duǎn fǎ)= Rambut Pendek (Short hair)

44.卷发(juǎn fǎ) = Rambut Keriting (Curly hair) 45.直发(zhí fā) = Rambut Lempeng (Straight hair)

46.波浪发 (bō làng fā) = Rambut Berombak (Wavy Hair) 47.马尾(mǎ wěi) = Ikatan Ekor Kuda (Ponytail)

48.刘海(liú hǎi) = Poni (Bangs hair) 49.秃头(tū tóu) /光头(guāng tóu) = Botak (Bald)

e. Servis

50.剪发 (jiăn fà) = Potong/Potong Rambut (Cut) 51.修剪 (xīu jiăn) = Membereskan / potong sedikit (Trim) 52.洗头 (xǐ tóu) = Bersihkan Rambut (Wash Hair)

53.沖洗 (chōng xǐ) = Basuh (Rinse) 54.打薄 (dǎ báo) = Menipiskan Rambut (Thinning) 55.刮胡子(guā hú zi) = Pangkas Kumis/ Jenggot (Shave)

56.护发(hù fā) = Perawatan Rambut (Haircare) 57.妆(huà zhuāng) = Merias (Make-up) 58.染头发(rǎn tóu fǎ)/ 染发(rǎn fǎ) = Memberi warna Rambut (dying the hair)

59.挑染(tiāo rǎn) = Memberi warna rambut tapi tidak semua rambut, cuma sisi tertentu saja (Highlights) 60.烫卷发(tàng juǎn fǎ) = Mengkeriting Rambut (to curl hair) 61.烫直发(tàng zhí fǎ) / 离子烫(lí zǐ tàng)=Rebonding Rambut / Melempengkan Rambut

62.修脚(xiū jiǎo) = Pedikur (Pedicure) 63.修指甲(xiū zhǐ jiǎ) = Menikur (Manicure)

64.按摩(an mó) = Pijat (Massage) 65.面部护理(miàn bù hù lǐ) = Facials

Baca juga

French Kiss